Naujienos

Pasaulyje
2016.11.03
Prašome atkreipti dėmesį į naują svarbų patarimą dėl viruso reaktyvacijos. Skaitykite čia.
Pasaulyje
2016.08.01
Ilgalaikiai 219 pacientų III fazės tyrimo reultatai, rodo, kad po 48 savaičių, skiriant ruksolitinibą vs. geriausią palaikomąjį mielofibrozės gydymą, sumažėjusi ≥35% blužnis stebėta atitinkamai 28% vs. 0% (p < 0,0001). Ruksolitinibo atsako mediana buvo 3,2 metai, o po 5 metų atsakas vis dar stebėtas 48%. Išgyvenamumo mediana nepasiekta (ruksolitinibo grupė) vs. 4,1 metai...
Pasaulyje
2016.07.28
II fazės klinikinio tyrimo metu Brentuksimabo vedotinas 1.8 mg/kg kas 3 savaites iki 16 ciklų buvo skirtas atsinaujinusiai po autoKKLT Hodgkino limofmai gydyti. 5 metų bendras išgyvenamumas siekė 41% (64%, jei buvo pasiekta pilna remisija), išgyvenamumas be progresijos – 22% (52%, jei buvo pasiekta pilna remisija). 13 pacientų (9%) išliko pilnoje remisijoje ilgą laiką be aloKKLT....
Pasaulyje
2016.07.20
II fazės klinikinio tyrimo metu bcl-2 inhibitorius venetoclax buvo skirtas blogos prognozės lėtine limfoleukemija (LLL) sergantiems pacientams (recidyvavę ar refrakterūs B-ląstelių receptoriaus kelio inhibitoriams ar jų netoleruojantys) gydyti. Iš 48 pacientų del(17p) – 35%, bukly – 24%, nemutuotas IGHV 83%. 38, kurie anksčiau buvo gydyti ibrutinibu, 23 (61%) buvo stebėtas atsakas, 3 –...
Pasaulyje
2016.07.18
PRANEŠIMAS SPAUDAI Plačiausios apimties ir ilgiausio iki šiol atlikto, prospektyvinio klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavo išplitusia SM sergantys pacientai, duomenimis nustatyta, kas 60 % pacientų pasiektas visiškas ar dalinis organų pažaidų išgijimas1. Išplitusi SM yra reta liga, kuriai būdinga bloga prognozė2,3; iki šiol daugeliui šia liga sergančių pacientų nėra patvirtinto...